Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Já níže uvedený
(dále jen "subjekt údajů")

uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů:

Roman Novotný, IČO: 04837436, se sídlem Benešovo nám. 2444, 530 02 Pardubice,
e-mail: info@roman-novotny.cz, Telefon +420 774 585 333
(dále jen „Správce”),

a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení
adresa trvalého bydliště
datum narození
e-mailová adresa
telefonický kontakt
fotografie

Účelem zpracování osobních údajů je:
Vystavení faktury za provedené služby
Použití kontaktních údajů a fotografií k marketingovým účelům

Správce je oprávněn uveřejnit subjektem ODSOUHLASENÉ fotografie na internetu (webové stránky a sociální sítě Facebook , Instagram apod.). Souhlas se vztahuje i na zveřejněné fotografie před 25. 05. 2018.

Doba zpracování/uchování osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu: info@roman-novotny.cz

Beru tímto na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat a že mám právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, případně omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.